phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
INFORMACJA DLA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH
EKG SPOCZYNKOWE
EKG WYSIŁKOWE
ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM)
BADANIA LABORATORYJNE

INFORMACJA DLA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH

Przed wizytą lub konsultacją kardiologiczną prosimy Pacjentów o przygotowanie:

  • listy stosowanych obecnie leków wraz z dawkowaniem,
  • aktualnych wyników podstawowych badań z krwi (MORFOLOGIA, JONOGRAM, KREATYNINA, PEŁNY LIPIDOGRAM, ALT, GLUKOZA na czczo, TSH),
  • wyników wykonanych badań obrazowych (np. RTG klatki piersiowej, USG)
  • dotychczasowej dokumentacji medycznej dotyczącej chorób układu krążenia (np. karty informacyjne z pobytu w szpitalu).

Właściwe przygotowanie pacjenta do konsultacji w poradni kardiologicznej pozwoli na kompleksową ocenę stanu zdrowia już na pierwszej wizycie i prowadzi do szybkiego postawienia diagnozy oraz ustalenia dalszego leczenia.

EKG SPOCZYNKOWE

Badanie EKG umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację czynności elektrycznej serca.

 

Jest niezbędne do wykrycia groźnych zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia mięśnia sercowego lub oceny stopnia uszkodzenia serca po zawale. Zapis EKG umożliwia również dokładną ocenę pracy rozrusznika serca. EKG profilaktycznie powinno być wykonane u wszystkich zdrowych, dorosłych ludzi jako prosta metoda przesiewowa w wykrywaniu poważnych zaburzeń czynności serca. Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania i jest bezbolesne.

 

Badany otrzymuje opis badania wraz z wydrukiem zapisu.

EKG WYSIŁKOWE

Test wysiłkowy jest badaniem obciążeniowym, które pozwala na wykrycie niedokrwienia mięśnia serca, ocenę ryzyka wystąpienia zawału serca oraz oszacowanie wydolności fizycznej (np. w trakcie treningu sportowego). Badanie przeprowadzane jest na ruchomej bieżni o zmiennym kącie nachylenia lub rzadziej na cykloergometrze (rowerze stacjonarnym).

 

W trakcie testu na bieżąco monitorowany jest zapis EKG z 12 odprowadzeń oraz ciśnienie tętnicze. Na klatce piersiowej naklejane są elektrody, a na ramieniu mankiet ciśnieniomierza. Badany porusza się na ruchomej bieżni ze stopniowym zwiększaniem prędkości i kąta jej nachylenia do podłoża. Test przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla danego wieku i płci częstości pracy serca lub wcześniej po wystąpieniu dolegliwości lub na prośbę badanej osoby.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania testu wysiłkowego są wszystkie ostre stany kardiologiczne, zaburzenia funkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz czynne infekcje. U niektórych chorych z nieprawidłowościami w zapisie EKG spoczynkowym nie można wykonać pełnej analizy badania. Wynikiem badania jest raport zawierający tabele i wykresy obrazujące czynność serca w trakcie wysiłku, fragmenty zapisu EKG oraz ocenę kardiologiczną przebiegu badania. Test wysiłkowy jest jednym z kluczowych badań w kwalifikacji pacjentów z chorobą wieńcową do koronarografii.

ECHO SERCA

Badanie echokardiograficzne (ECHO, USG serca) jest najlepszą metodą szybkiej i bardzo precyzyjnej oceny budowy i funkcji serca. Przy pomocy aparatu USG z zastosowaniem odpowiedniego, kardiologicznego oprogramowania można zdiagnozować i oszacować stopień zaawansowania wielu chorób układu krążenia, poczynając od nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej a kończąc na chorobach zastawek serca czy rzadkich wadach wrodzonych. Nasza pracownia echokardiograficzna jest wyposażona w najwyższej jakości aparat echokardiograficzny firmy SIEMENS.

 

Jest to urządzenie w pełni cyfrowe o zaawansowanych możliwościach obrazowania nawet w przypadkach trudnych do oceny za pomocą zwykłych aparatów.

 

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania echa serca. Nie wymaga się również żadnego przygotowania ze strony pacjenta. W czasie badania pacjent leży na kozetce z odsłoniętą klatką piersiową. Lekarz przykłada do jego ciała głowicę ultrasonograficzną z nałożoną warstwą żelu. Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i nagrywane w pamięci wewnętrznej.

 

Chory otrzymuje wydrukowany wynik badania opracowany zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poszczególne obrazy serca możemy wydrukować na specjalnym papierze lub nagrać na płycie CD/DVD. Wszystkie wyniki badań, obrazy i pętle filmowe archiwizujemy cyfrowo w formatach odczytywalnych w systemie Windows, co pozwala badanym na uzyskanie kopii wyniku w razie potrzeby.

 

Na zdjęciach badanie wykonuje kardiolog dr n. med. Radosław Bartkowiak.

akredytacja II__m

HOLTER EKG

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją badania EKG polegającą na rejestracji zapisu przez 24 godziny lub nawet 48 godzin. Umożliwia wykrywanie różnych zaburzeń rytmu serca niezależnie od pory doby. Jest także wykorzystywane w diagnostyce omdleń, kołatania serca i uporczywego osłabienia. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta. Na ciele pacjenta naklejane są elektrody rejestrujące sygnał EKG.

 

W niektórych przypadkach w miejscach położenia elektrod usuwane jest owłosienie skóry klatki piersiowej. Następnie za pomocą cienkich i elastycznych przewodów podłącza się niewielkich rozmiarów rejestrator EKG. Po założeniu Holtera pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności. Po okresie 24 godzin urządzenie jest zdejmowane, a zapis analizowany przez lekarza.

 

W naszych rejestratorach możliwe jest powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta (takich jak: duszność, zawroty głowy lub kołatanie serca) ze zmianami zapisu EKG. Chory otrzymuje wydrukowany wynik badania jako dokładny opis opracowany zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wydruk fragmentów zarejestrowanego zapisu EKG (dokumentacja groźnych lub istotnych arytmii). Wszystkie wyniki są archiwizowane w systemie co umożliwia uzyskanie ich kopii nawet po dłuższym okresie czasu.

HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM)

Badanie polega na monitorowaniu ciśnienia tętniczego przez całą dobę, co pozwala na potwierdzenie występowania nadciśnienia tętniczego, rozpoznanie m.in. nadciśnienia „białego fartucha” oraz prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego przy stosowaniu odpowiedniej farmakoterapii. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne.

 

Pacjent przez okres pomiaru nosi niewielkiej wielkości rejestrator połączony z mankietem na ramieniu.

 

Aparat automatycznie dokonuje pomiaru ciśnienia co 15-30 minut przez całą dobę. W trakcie pomiaru należy unikać gwałtownych ruchów kończyny z założonym mankietem. Wynik badania jest dostępny w formie wydruku.

BADANIA LABORATORYJNE

Nie posiadamy własnego laboratorium w budynku poradni. Ma podpisaną umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium „DIAGNOSTYKA”. Badania dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ są wykonywane bezpłatnie po wystawieniu odpowiedniego skierowania przez lekarza specjalistę z naszej poradni. Informacji na temat badań odpłatnych udzielamy w poradni lub telefonicznie.W naszej poradni można wykonać oznaczenie cholesterolu z jednej kropli krwi pobranej z opuszki palca. Zakres oznaczanych stężeń cholesterolu całkowitego wynosi 150 – 300mg/dl. Wynik poziomu cholesterolu we krwi badany uzyskuje po 3 minutach. Badanie jest odpłatne.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda