phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
MAMMOGRAFIA
USG PIERSI
PORADNIA CHORÓB PIERSI
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA
OTWARTA BIOPSJA CHIRURGICZNA
BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

MAMMOGRAFIA

NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE KIERUJEMY PACJENTKI

DO PRACOWNI MAMMOGRAFII w innych podmiotach.

 

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Mammografia jest badaniem radiologicznym pozwalającym otrzymać czarno-biały obraz piersi kobiety. Podczas badania pierś jest umieszczana na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund. Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Nie bójmy się więc tego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania.

 

Nowotwory złośliwe sutka są najczęstszymi nowotworami u kobiet. Wcześnie wykryte dają szansę na wyleczenie, jednak kobiety w Polsce zgłaszają się zbyt późno na leczenie dlatego panuje taka wysoka umieralność. W wielu badaniach udowodniono, że jedynie skrining mammograficzny zmniejsza śmiertelność z powodu raka piersi w obserwowanej grupie, szczególnie dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Związane jest to z wykrywanie raka piersi w badaniu mammograficznym w stadium bardzo wczesnym, zazwyczaj niewyczuwalnym w badaniu lekarskim. Należy podkreślić, że regularne wykonywanie mammografii u kobiet po 50 roku życia jest w chwili obecnej najważniejszym czynnikiem pozwalającym na walkę z tą chorobą.

USG PIERSI

USG piersi to całkowicie bezbolesne badanie za pomocą ultradźwięków. Nie musisz się do niego specjalnie przygotowywać. Możesz je też przeprowadzić w każdym dniu cyklu miesiączkowego. Badanie jest nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań, również w ciąży. Powinno być poprzedzone wywiadem lekarskim.

 

Badanie ultrasonograficzne wykorzystuje ultradźwięki, emitowane przez sondę przyłożoną do skóry nasmarowanej specjalnym żelem. Ultradźwięki odbijają się od tkanek o różnej gęstości i przetwarzane są do postaci obrazu podobnego do zdjęcia rentgenowskiego. Ta metoda badania jest szczególnie przydatna do oceny stanu piersi o gęstym utkaniu, np. u młodych kobiet. W przypadku większych zmian pozwala na odróżnienie w sposób nieinwazyjny wypełnionych płynem torbieli od guzów litych.

 

Badanie USG pozwala także wykryć widoczne na mammografii, a niewyczuwalne palpacyjnie guzki i stosowane jest w monitorowaniu zmian o charakterze nowotworowym bez potrzeby zbyt częstego napromieniania promieniami X w trakcie kolejnych badań mammograficznych. Badanie to stosuje się do poprzedzającej zabieg chirurgiczny stereotaktycznej lokalizacji zmian.

 

Ultrasonografia wykrywa także mikro zwapnienia w piersi, a także pozwala ocenić unaczynienie guza (bogata sieć naczyń krwionośnych jest charakterystyczna dla zmian nowotworowych).

PORADNIA CHORÓB PIERSI

W poradni chorób piersi pacjentki są przyjmowane wyłącznie na wizytach prywatnych. Stosujemy nowoczesną profilaktykę i diagnostykę oraz leczenie chorób piersi:

 

▪ mammografia
▪ ultrasonografia piersi
▪ biopsja cienkoigłowa
▪ biopsja gruboigłowa
▪ biopsja mammotomiczna

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA

Celem tej metody jest ustalenie rozpoznania na podstawie rozmazu z materiału komórkowego, uzyskanego ze zmiany w sutku przez aspirację. Zabieg uważany jest za mało obciążający i wykonywany jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.

 

Dużym ograniczeniem biopsji cienkoigłowej jest fakt, że pozwala jedynie na ocenę cytologiczną, nie dając możliwości oszacowania rozległości i inwazyjności zmiany. W przypadku uzyskania niejednoznacznego wyniku konieczna jest dalsza, bardziej inwazyjna diagnostyka.

 

Czułość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 93,1%
Swoistość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 95,0%

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA

Biopsja gruboigłowa jest technicznie podobna do biopsji cienkoigłowej. Różni się od biopsji cienkoigłowej grubością zastosowanej igły oraz możliwością pobierania bloczków tkankowych,co umożliwia wykonanie badania histopatologicznego. Może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.Swoistość biopsji gruboigłowej wynosi 98,8% a czułość wynosi 88,3%.

OTWARTA BIOPSJA CHIRURGICZNA

Otwarta biopsja chirurgiczna z następowym badaniem histopatologicznym uznawana jest, w znacznej większości doniesień naukowych, za test odniesienia (zakładamy, że czułość i swoistość są równe 100%) dla wszystkich innych metod w diagnostyce raka piersi.

 

Otwarta biopsja chirurgiczna zmiany niepalpacyjnej wymaga wcześniejszej lokalizacji podejrzanej zmiany za pomocą igły lub metalowej pętli.

BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

Jest rodzajem biopsji gruboigłowej, wykonywanej przy użyciu specjalnego oprzyrządowania (mammotomu). Mammotomia pozwala na uzyskanie materiału do badania histopatologicznego.

 

Przy jednokrotnym wprowadzeniu igły biopsyjnej w okolicę podejrzanej zmiany możliwe jest seryjne pobranie materiału o zachowanej ciągłości (kolejne skrawki pobierane są po obrocie igły pod zaprogramowanym kątem) – jest to istotne dla oceny histopatologicznej materiału.W trakcie mammotomii istnieje możliwość precyzyjnego umieszczenia w miejscu biopsji znacznika, który w przypadku późniejszego leczenia chirurgicznego pozwala zlokalizować miejsce pobrania wycinka.

 

Celem tej metody jest ustalenie rozpoznania na podstawie rozmazu z materiału komórkowego, uzyskanego ze zmiany w sutku przez aspirację. Zabieg uważany jest za mało obciążający i wykonywany jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnychw znieczuleniu miejscowym.

 

Dużym ograniczeniem biopsji cienkoigłowej jest fakt, że pozwala jedynie na ocenę cytologiczną, nie dając możliwości oszacowania rozległości i inwazyjności zmiany. W przypadku uzyskania niejednoznacznego wyniku konieczna jest dalsza, bardziej inwazyjna diagnostyka.

 

Czułość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 93,1%
Swoistość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 95,0%

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda