phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
MAMMOGRAFIA
USG PIERSI
PORADNIA CHORÓB PIERSI
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA
OTWARTA BIOPSJA CHIRURGICZNA
BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

Jest rodzajem biopsji gruboigłowej, wykonywanej przy użyciu specjalnego oprzyrządowania (mammotomu). Mammotomia pozwala na uzyskanie materiału do badania histopatologicznego.

 

Przy jednokrotnym wprowadzeniu igły biopsyjnej w okolicę podejrzanej zmiany możliwe jest seryjne pobranie materiału o zachowanej ciągłości (kolejne skrawki pobierane są po obrocie igły pod zaprogramowanym kątem) – jest to istotne dla oceny histopatologicznej materiału.W trakcie mammotomii istnieje możliwość precyzyjnego umieszczenia w miejscu biopsji znacznika, który w przypadku późniejszego leczenia chirurgicznego pozwala zlokalizować miejsce pobrania wycinka.

 

Celem tej metody jest ustalenie rozpoznania na podstawie rozmazu z materiału komórkowego, uzyskanego ze zmiany w sutku przez aspirację. Zabieg uważany jest za mało obciążający i wykonywany jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnychw znieczuleniu miejscowym.

 

Dużym ograniczeniem biopsji cienkoigłowej jest fakt, że pozwala jedynie na ocenę cytologiczną, nie dając możliwości oszacowania rozległości i inwazyjności zmiany. W przypadku uzyskania niejednoznacznego wyniku konieczna jest dalsza, bardziej inwazyjna diagnostyka.

 

Czułość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 93,1%
Swoistość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 95,0%

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda