phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish

tablica

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług medycznych nastawionych na rozwój turystyki medycznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup najnowocześniejszego specjalistycznego wyposażenia w postaci: Stół operacyjny wraz z akcesoriami, Materac grzewczy wraz z jednostką kontrolną, Dmuchawa, Cieplarka, Laser z funkcją lipolizy, Aparat (zestaw) do radiofrekwencji. Projekt wykazuje zgodności zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014- 2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego – Turystyka Zdrowotna i Prozdrowotna.

Wymienione wyżej urządzenia są niezbędnym elementem prowadzącym do wdrożenia nowych produktów w firmie i zaoferowaniu ich nabywcom. Zakup dotyczy nowych środków trwałych, które będą wykorzystywane w firmie w dłuższej perspektywie czasowej i posłużą do wzrostu konkurencyjności

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I MONTAŻU PROMONT SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,

2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1,

3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0,

5. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,

6. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1,

7. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,

8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 2.

 

Wartość ogółem 498 260,80
Wydatki kwalifikowalne 498 260,80

Wnioskowane dofinansowanie 398 608,64
Wkład UE 398 608,64
Wkład własny 99 652,16

 

 

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda