phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
KARDIOLOGIA
ONKOLOGIA, CHIRURGIA
PATOMORFOLOGIA
PSYCHIATRIA
RADIOLOGIA
NASI LEKARZE
dr n. med. Radosław Bartkowiak
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Kierownik Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
I Klinika Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii
Specjalizacje:
  • 2009 – Kardiologia
  • 2006 – Choroby wewnętrzne
Certyfikaty i umiejętności:2010 – Certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający umiejętności wykonywania badań w zakresie echokardiografii przezklatkowej

Wykształcenie:19941999 – Akademia Medyczna w Łodzi

Przebieg pracy zawodowej:

od 2010 – Centrum Usług Medycznych Promont-Med
od 2001 – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Oddział Kardiologii
Dorobek naukowy:

2008 – Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie Kardiologii – na podstawie badań dotyczących chorych z migotaniem przedsionków poddawanych kardiowersji elektrycznej

 

Dorobek zawodowy:

Publikacje w specjalistycznych pismach kardiologicznych polskich i zagranicznych – prace oryginalne oraz poglądowe i edukacyjne.

Wystąpienia na kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz licznych kursach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Świętokrzyską Izbę Lekarską.

 

Zainteresowania zawodowe:

Echokardiografia, migotanie przedsionków, przewlekła niewydolność serca.

 

Przynależność do towarzystw i organizacji:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – obecnie w zarządzie Oddziału Świętokrzyskiego PTK.

 

Pozostałe informacje:

Zapraszam do Poradni Kardiologicznej PROMONT-MED, gdzie wykonuję badania echokardiograficzne, holter EKG i RR, testy wysiłkowe oraz konsultacje pacjentów z chorobami serca i naczyń.

dr n. med. Artur Bocian
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
chirurgia piersi, zabiegi onkoplastyczne, rekonstrukcje piersi
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
chirurgia piersi, zabiegi onkoplastyczne, rekonstrukcje piersi
 

Specjalizacje:
2010 – Chirurgia onkologiczna
2006 – Chirurgia ogólna

 

Wykształcenie:
19911997 – Akademia Medyczna w Łodzi

 

Dorobek naukowy:
2012 – tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – na podstawie analizy wartości prognostycznej niestabilności mikrosatelitarnej DNA w raku piersi

 

Przebieg pracy zawodowej:
1998 – obecnie: Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
2010 – obecnie: Centrum Usług Medycznych Promont-Med

 

Staż:
2013 – Staż w Zakładzie Chirurgii Plastycznej Instituto Nazionale dei Tumori w Mediolanie
20082013 – Staż w Centrum Leczenia Raka Piersi w Bad Saarow w Niemczech
20082011 – Staż w Klinice Nowotworów Piersi w Centrum Onkologii w Warszawie

 

Warsztaty:
20112013 – Organizator corocznych warsztatów – Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi. – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 

Warsztaty i szkolenia:
2013 – Rekonstrukcja i leczenia raka piersi. – III warsztaty – ŚCO Kielce
2012 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka. – V warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2012 – Procedury rekonstrukcyjne w leczeniu raka piersi. – II warsztaty – ŚCO Kielce
2011 – Naukowa konferencja szkoleniowa z nowoczesnych metod rekonstrukcji piersi z użyciem implantów. – Warszawa
2011 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – IV warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2011 – Procedury rekonstrukcyjne w leczeniu raka piersi. – I warsztaty – ŚCO Kielce
2011 – Chirurgiczna rekonstrukcja piersi – warsztaty – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
2010 – Diagnostyka podstawowa USG – Chańcza
2010 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – III warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2009 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – I-II warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2008 – Podstawowa diagnostyka USG brzucha zaotrzewnowej, tarczycy i piersi. – Krasnobród
1999 – Hormonoterapia w leczeniu raka piersi. – Ustroń

 

Sympozja i konferencje:
2013 – Konferencja – Jakość w chirurgii onkologicznej – chirurga jako wartość prognostyczna. – Gdańsk
2012 – 5 Europejskie Sympozjum – Chirurgia estetyczna piersi. – Scuola OCR Mediolan
2012 – XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgów – Warszawa
2011 – Konferencja – Chirurgia rekonstrukcyjna piersi. – Warszawa
2011 – Konferencja – Innowacje w rekonstrukcii i chirurgii estetycznej piersi. – Lublin
2011 – VII Konferencja – Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2010 – VII Konferencja – Leczenie interdyscyplinarne raka piersi w XXI wieku. – Ustka
2010 – Konferencja – Innowacje w chirurgii onkologicznej. – Gdańsk
2010 – XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Chirurgia węzła wartowniczego – postępy w chirurgii onkologicznej. – Kielce
2009 – Narodowy Kongres Chirurgów Polskich – Wrocław
2009 – VI Konferencja – Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2008 – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Bydgoszcz
2007 – XI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – Warszawa
2007 – XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Wisła
2006 – Krajowy Zjazd i Konferencja Naukowa Towarzystwa Chirurgów Polskich – Łódź
2005 – IV Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2004 – XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO)- Budapeszt
2004 – X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Zakopane

 

Publikacje:
▪ Jednoczesne występowanie rdzeniastego i raka brodawkowatego tarczycy z przerzutami raka brodawkowatego do węzłów chłonnych szyi i zbieg małych komórek limfocytów B chłoniaka limfatycznego do węzłów chłonnych – opis przypadku. – Polish Journal of Pathology 2004.55.3
▪ Analiza porównawcza genów P 53/MDM2 i białek P53/MDM2 zmiany immunoreaktywności w marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. – Journal of Experimental & Clinical Cancer Research marzec 2005 Vol.24 N.1
▪ Wartość prognostyczna analizy niestabilności mikrosatelitarnych DNA w raku piersi.
▪ Nowotwory Journal of Oncology 2013, tom 63, nr1, 413-419

 

Przynależność do towarzystw i organizacji:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Szymon Domagała

Kardiolog

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, II Klinika Kardiologii

lek. med. Adam Majsterkiewicz

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Kierownik I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

 

lek. med. Jacek Haduch

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

lek. med. Artur Kruzel

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

lek. med. Marcin Piątkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

lek. med. Izabela Bocian

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.
tel. kom.: 605 137 184

dr n. med. Janusz Kopczyński

Patomorfolog.
Kierownik Zakładu Patomorfologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG: piersi, tarczycy, tkanek miękkich i inne.

dr n. med. Artur Rugała

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Biopsja Mammotomiczna

lek. med. Danuta Mróz-Klimas

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
badania skryningowe, mammografie i USG

dr n. med. Zbigniew Starzyk

Specjalista kardiochirurg.
Starszy asystent Oddziału Kardiochirurgicznego w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.
Konsultacje kardiochirurgiczne – kwalifikowanie do zabiegów operacyjnych.

dr n. med. Małgorzata Kołodziej

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

lek. med. Krzysztof Pigólak

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Pracownia Hemodynamiki w Klinice Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

lek. med. Monika Klank – Szafran

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog inwazyjny.

lek. med. Paweł Kośmider

Kardiolog

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda