phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish

DR N. MED. RADOSŁAW BARTKOWIAK

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Kierownik Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
I Klinika Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii
Specjalizacje:
Certyfikaty i umiejętności:2010 – Certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający umiejętności wykonywania badań w zakresie echokardiografii przezklatkowej

Wykształcenie:19941999 – Akademia Medyczna w Łodzi

Przebieg pracy zawodowej:

od 2010 – Centrum Usług Medycznych Promont-Med
od 2001 – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Oddział Kardiologii
Dorobek naukowy:

2008 – Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie Kardiologii – na podstawie badań dotyczących chorych z migotaniem przedsionków poddawanych kardiowersji elektrycznej

 

Dorobek zawodowy:

Publikacje w specjalistycznych pismach kardiologicznych polskich i zagranicznych – prace oryginalne oraz poglądowe i edukacyjne.

Wystąpienia na kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz licznych kursach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Świętokrzyską Izbę Lekarską.

 

Zainteresowania zawodowe:

Echokardiografia, migotanie przedsionków, przewlekła niewydolność serca.

 

Przynależność do towarzystw i organizacji:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – obecnie w zarządzie Oddziału Świętokrzyskiego PTK.

 

Pozostałe informacje:

Zapraszam do Poradni Kardiologicznej PROMONT-MED, gdzie wykonuję badania echokardiograficzne, holter EKG i RR, testy wysiłkowe oraz konsultacje pacjentów z chorobami serca i naczyń.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda