phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
INFORMACJA DLA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH
EKG SPOCZYNKOWE
EKG WYSIŁKOWE
ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM)
BADANIA LABORATORYJNE

EKG WYSIŁKOWE

Test wysiłkowy jest badaniem obciążeniowym, które pozwala na wykrycie niedokrwienia mięśnia serca, ocenę ryzyka wystąpienia zawału serca oraz oszacowanie wydolności fizycznej (np. w trakcie treningu sportowego). Badanie przeprowadzane jest na ruchomej bieżni o zmiennym kącie nachylenia lub rzadziej na cykloergometrze (rowerze stacjonarnym).

 

W trakcie testu na bieżąco monitorowany jest zapis EKG z 12 odprowadzeń oraz ciśnienie tętnicze. Na klatce piersiowej naklejane są elektrody, a na ramieniu mankiet ciśnieniomierza. Badany porusza się na ruchomej bieżni ze stopniowym zwiększaniem prędkości i kąta jej nachylenia do podłoża. Test przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla danego wieku i płci częstości pracy serca lub wcześniej po wystąpieniu dolegliwości lub na prośbę badanej osoby.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania testu wysiłkowego są wszystkie ostre stany kardiologiczne, zaburzenia funkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz czynne infekcje. U niektórych chorych z nieprawidłowościami w zapisie EKG spoczynkowym nie można wykonać pełnej analizy badania. Wynikiem badania jest raport zawierający tabele i wykresy obrazujące czynność serca w trakcie wysiłku, fragmenty zapisu EKG oraz ocenę kardiologiczną przebiegu badania. Test wysiłkowy jest jednym z kluczowych badań w kwalifikacji pacjentów z chorobą wieńcową do koronarografii.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda