phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
INFORMACJA DLA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH
EKG SPOCZYNKOWE
EKG WYSIŁKOWE
ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM)
BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE

Nie posiadamy własnego laboratorium w budynku poradni. Ma podpisaną umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium „DIAGNOSTYKA”. Badania dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ są wykonywane bezpłatnie po wystawieniu odpowiedniego skierowania przez lekarza specjalistę z naszej poradni. Informacji na temat badań odpłatnych udzielamy w poradni lub telefonicznie.W naszej poradni można wykonać oznaczenie cholesterolu z jednej kropli krwi pobranej z opuszki palca. Zakres oznaczanych stężeń cholesterolu całkowitego wynosi 150 – 300mg/dl. Wynik poziomu cholesterolu we krwi badany uzyskuje po 3 minutach. Badanie jest odpłatne.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda