phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish
KARDIOLOGICZNE

KARDIOLOGICZNE

W Poradni Kardiologicznej NZOZ Promont-Med prowadzimy także ściśle nadzorowane i kontrolowane badania kliniczne nad zastosowaniem nowych, często eksperymentalnych terapii w leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia. Obecnie prowadzimy leczenie i obserwację pacjentów po zawale serca z istotnie podwyższonym poziomem cholesterolu LDL we krwi, pomimo zastosowania standardowej farmakoterapii (statyn w wysokich dawkach). W tej grupie chorych występuje bardzo wysokie ryzyko progresji zmian miażdżycowych oraz kolejnego zawału serca. Leczenie eksperymentalne w badaniu klinicznym może prowadzić do zmniejszenia tego ryzyka i poprawy rokowania u chorych. Planowany czas leczenia i opieki nad pacjentami w badaniu jest długi i wynosi 5 lat. Badania kliniczne z zakresu kardiologii w NZOZ Promont-Med prowadzą: dr n. med. Radosław Bartkowiak oraz dr Rafał Miłosz Bzymek.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda