phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish

OGŁOSZENIE !!!

==================================

.

Szanowni Państwo !

.

Od dnia 16.03.2020 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ.U z 2020 r. poz. 433) NZOZ Centrum Usług Medycznych PROMONT-MED jako podmiot wykonujący działalność leczniczą mający kontrakt z NFZ podejmuje decyzję o wykonywaniu świadczeń medycznych w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę pacjentów.

.

W wyznaczonych wcześniej terminach i godzinach, lekarz może zadzwonić do Pacjenta i przeprowadzić konsultację telefoniczną (teleporada).

.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

.

Pacjent bez wychodzenia z domu będzie mógł otrzymać:

.

Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaznacza Adam Niedzielski, prezes NFZ. – Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim.

.

Rejestracja i udzielanie informacji będzie się odbywać WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE !!!

.

Zgodnie z § 1 wskazanego powyżej rozporządzenia stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do odwołania, zatem powyższe zmiany w sposobie wykonywania świadczeń obowiązywać będą do czasu ustabilizowania sytuacji epidemicznej
– o zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować.

.

=========================================================================

.

W NZOZ PROMONT MED przyjmują lekarze w specjalnościach:

 

+kardiolog – diagnostyka (EKG, holter EKG, holter ciśnieniowy, echo serca,
test wysiłkowy, poziom cholesterolu) oraz leczenie chorób układu krążenia

+kardiochirurg – kwalifikacja do zabiegów operacyjnych serca

+chirurg onkolog – rak, nowotwór, guz, znamię – zabiegi, wycinanie, diagnostyka
i leczenie chorób piersi, tarczycy, przewodu pokarmowego, zmian skórnych i innych

+chirurg ogólnypowiększanie piersi, redukcje, symetryzacje, chirurgia piersi, zabiegi onkoplastyczne

+radiolog – diagnostyka obrazowa: usg, mammografia,
biopsja (mammotomiczna, cienkoigłowa) pod kontrolą USG lub RTG

 

Świadczymy usługi medyczne w zakresie specjalistycznej diagnostyki schorzeń układu krążenia oraz onkologicznych. Leczenie naszych pacjentów powierzyliśmy specjalistom z dużym doświadczeniem klinicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz szeroką wiedzą, potwierdzoną uzyskanymi tytułami. Pacjentów przyjmujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie na wizytach prywatnych.

 

Naszym celem jest nie tylko leczenie ale także zapobieganie występowaniu chorób układu krążenia i nowotworów u naszych pacjentów. Dlatego duże znaczenie przywiązujemy do programów profilaktycznych i edukacji chorych.

 

Dbamy o zadowolenie pacjentów z oferowanych usług dlatego proponujemy opiekę medyczną na najwyższym poziomie między innymi dzięki szerokiemu panelowi badań diagnostycznych z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń dostarczonych przez uznanych producentów sprzętu medycznego.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda