phone (41) 366 10 91, (41) 346 23 13 fb English Polish

DR N. MED. JANUSZ KOPCZYŃSKI

Patomorfolog.
Kierownik Zakładu Patomorfologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG: piersi, tarczycy, tkanek miękkich i inne.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda