MAMMOGRAFIA
USG PIERSI
PORADNIA CHORÓB PIERSI
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA
OTWARTA BIOPSJA CHIRURGICZNA
BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA

Biopsja gruboigłowa jest technicznie podobna do biopsji cienkoigłowej. Różni się od biopsji cienkoigłowej grubością zastosowanej igły oraz możliwością pobierania bloczków tkankowych,co umożliwia wykonanie badania histopatologicznego. Może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.Swoistość biopsji gruboigłowej wynosi 98,8% a czułość wynosi 88,3%.

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda