MAMMOGRAFIA
USG PIERSI
PORADNIA CHORÓB PIERSI
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA
OTWARTA BIOPSJA CHIRURGICZNA
BIOPSJA MAMMOTOMICZNA

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA

Celem tej metody jest ustalenie rozpoznania na podstawie rozmazu z materiału komórkowego, uzyskanego ze zmiany w sutku przez aspirację. Zabieg uważany jest za mało obciążający i wykonywany jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.

 

Dużym ograniczeniem biopsji cienkoigłowej jest fakt, że pozwala jedynie na ocenę cytologiczną, nie dając możliwości oszacowania rozległości i inwazyjności zmiany. W przypadku uzyskania niejednoznacznego wyniku konieczna jest dalsza, bardziej inwazyjna diagnostyka.

 

Czułość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 93,1%
Swoistość aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej z obrazowaniem USG wynosi 95,0%

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda