KARDIOLOGIA
ONKOLOGIA, CHIRURGIA
PATOMORFOLOGIA
PSYCHIATRIA
RADIOLOGIA
NASI LEKARZE
lek. med. Szymon Domagała

Kardiolog

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, II Klinika Kardiologii

lek. med. Katarzyna Dziubek

Kardiolog

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, I Klinika Kardiologii

lek. med. Wacław Berens

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

dr n. med. Artur Bocian
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
chirurgia piersi, zabiegi onkoplastyczne, rekonstrukcje piersi
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
chirurgia piersi, zabiegi onkoplastyczne, rekonstrukcje piersi

 

Specjalizacje:
2010 – Chirurgia onkologiczna
2006 – Chirurgia ogólna

 

Wykształcenie:
19911997 – Akademia Medyczna w Łodzi

 

Dorobek naukowy:
2012 – tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – na podstawie analizy wartości prognostycznej niestabilności mikrosatelitarnej DNA w raku piersi

 

Przebieg pracy zawodowej:
1998 – obecnie: Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
2010 – obecnie: Centrum Usług Medycznych Promont-Med

 

Staż:
2013 – Staż w Zakładzie Chirurgii Plastycznej Instituto Nazionale dei Tumori w Mediolanie
20082013 – Staż w Centrum Leczenia Raka Piersi w Bad Saarow w Niemczech
20082011 – Staż w Klinice Nowotworów Piersi w Centrum Onkologii w Warszawie

 

Warsztaty:
20112013 – Organizator corocznych warsztatów – Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi. – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 

Warsztaty i szkolenia:
2013 – Rekonstrukcja i leczenia raka piersi. – III warsztaty – ŚCO Kielce
2012 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka. – V warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2012 – Procedury rekonstrukcyjne w leczeniu raka piersi. – II warsztaty – ŚCO Kielce
2011 – Naukowa konferencja szkoleniowa z nowoczesnych metod rekonstrukcji piersi z użyciem implantów. – Warszawa
2011 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – IV warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2011 – Procedury rekonstrukcyjne w leczeniu raka piersi. – I warsztaty – ŚCO Kielce
2011 – Chirurgiczna rekonstrukcja piersi – warsztaty – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
2010 – Diagnostyka podstawowa USG – Chańcza
2010 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – III warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2009 – Onkoplastyka w leczenia raka sutka – I-II warsztaty – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Szpital A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
2008 – Podstawowa diagnostyka USG brzucha zaotrzewnowej, tarczycy i piersi. – Krasnobród
1999 – Hormonoterapia w leczeniu raka piersi. – Ustroń

 

Sympozja i konferencje:
2013 – Konferencja – Jakość w chirurgii onkologicznej – chirurga jako wartość prognostyczna. – Gdańsk
2012 – 5 Europejskie Sympozjum – Chirurgia estetyczna piersi. – Scuola OCR Mediolan
2012 – XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgów – Warszawa
2011 – Konferencja – Chirurgia rekonstrukcyjna piersi. – Warszawa
2011 – Konferencja – Innowacje w rekonstrukcii i chirurgii estetycznej piersi. – Lublin
2011 – VII Konferencja – Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2010 – VII Konferencja – Leczenie interdyscyplinarne raka piersi w XXI wieku. – Ustka
2010 – Konferencja – Innowacje w chirurgii onkologicznej. – Gdańsk
2010 – XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Chirurgia węzła wartowniczego – postępy w chirurgii onkologicznej. – Kielce
2009 – Narodowy Kongres Chirurgów Polskich – Wrocław
2009 – VI Konferencja – Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2008 – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Bydgoszcz
2007 – XI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – Warszawa
2007 – XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Wisła
2006 – Krajowy Zjazd i Konferencja Naukowa Towarzystwa Chirurgów Polskich – Łódź
2005 – IV Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi. – Warszawa – Falenty
2004 – XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO)- Budapeszt
2004 – X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Zakopane

 

Publikacje:
▪ Jednoczesne występowanie rdzeniastego i raka brodawkowatego tarczycy z przerzutami raka brodawkowatego do węzłów chłonnych szyi i zbieg małych komórek limfocytów B chłoniaka limfatycznego do węzłów chłonnych – opis przypadku. – Polish Journal of Pathology 2004.55.3
▪ Analiza porównawcza genów P 53/MDM2 i białek P53/MDM2 zmiany immunoreaktywności w marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. – Journal of Experimental & Clinical Cancer Research marzec 2005 Vol.24 N.1
▪ Wartość prognostyczna analizy niestabilności mikrosatelitarnych DNA w raku piersi.
▪ Nowotwory Journal of Oncology 2013, tom 63, nr1, 413-419

 

Przynależność do towarzystw i organizacji:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

lek. med. Jacek Haduch

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Kierownik Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

lek. med. Artur Kruzel

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

lek. med. Monika Olszewska

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

lek. med. Marcin Piątkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Starszy asystent Działu Chirurgii Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

lek. med. Izabela Bocian

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.
tel. kom.: 605 137 184

dr n. med. Agnieszka Radowicz-Chil

Specjalista patomorfolog.
Starszy asystent Zakład Patomorfologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Biopsje Cienkoigłowe. USG: piersi, tarczycy, tkanek miękkich i inne.

dr n. med. Artur Rugała

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
Biopsje Gruboigłowe i Biopsje Mammotomiczne / USG

lek. med. Izabela Wiek-Smuga

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
badania skryningowe, mammografie i USG

lek. med. Danuta Mróz-Klimas

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
badania skryningowe, mammografie i USG

dr n. med. Radosław Bartkowiak
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Starszy asystent w I Klinice Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Starszy asystent w I Klinice Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii
Specjalizacje:2009 – Kardiologia
2006 – Choroby wewnętrzneCertyfikaty i umiejętności:

2010 – Certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający umiejętności wykonywania badań w zakresie echokardiografii przezklatkowej

 

Wykształcenie:

19941999 – Akademia Medyczna w Łodzi

 

Przebieg pracy zawodowej:

od 2010 – Centrum Usług Medycznych Promont-Med
od 2001 – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Oddział Kardiologii
Dorobek naukowy:

2008 – Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie Kardiologii – na podstawie badań dotyczących chorych z migotaniem przedsionków poddawanych kardiowersji elektrycznej

 

Dorobek zawodowy:

Publikacje w specjalistycznych pismach kardiologicznych polskich i zagranicznych – prace oryginalne oraz poglądowe i edukacyjne.

Wystąpienia na kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz licznych kursach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Świętokrzyską Izbę Lekarską.

 

Zainteresowania zawodowe:

Echokardiografia, migotanie przedsionków, przewlekła niewydolność serca.

 

Przynależność do towarzystw i organizacji:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – obecnie w zarządzie Oddziału Świętokrzyskiego PTK.

 

Pozostałe informacje:

Zapraszam do Poradni Kardiologicznej PROMONT-MED, gdzie wykonuję badania echokardiograficzne, holter EKG i RR, testy wysiłkowe oraz konsultacje pacjentów z chorobami serca i naczyń.

dr n. med. Zbigniew Starzyk

Specjalista kardiochirurg.
Starszy asystent Oddziału Kardiochirurgicznego w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.
Konsultacje kardiochirurgiczne – kwalifikowanie do zabiegów operacyjnych.

dr n. med. Małgorzata Kołodziej

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

lek. med. Krzysztof Pigólak

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Pracownia Hemodynamiki w Klinice Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

lek. med. Monika Klank – Szafran

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog inwazyjny.

lek. med. Adam Majsterkiewicz

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, I Oddział Chorób Wewnętrznych

lek. med. Kamila Wesołowska

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog w Klinice Kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

Zastosowanie metody PTW w chirurgii estetycznej szansą na rozwój turystyki medycznej

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda