EKG SPOCZYNKOWE
EKG WYSIŁKOWE
ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM)
BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE

Nie posiadamy własnego laboratorium w budynku poradni. Ma podpisaną umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium „DIAGNOSTYKA”. Badania dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ są wykonywane bezpłatnie po wystawieniu odpowiedniego skierowania przez lekarza specjalistę z naszej poradni. Informacji na temat badań odpłatnych udzielamy w poradni lub telefonicznie.W naszej poradni można wykonać oznaczenie cholesterolu z jednej kropli krwi pobranej z opuszki palca. Zakres oznaczanych stężeń cholesterolu całkowitego wynosi 150 – 300mg/dl. Wynik poziomu cholesterolu we krwi badany uzyskuje po 3 minutach. Badanie jest odpłatne.

designed by: art-e   |   created by Jarosław Burda